خودروسازان ایران: افزایش قیمت ادامه می یابد

14 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک روز بعد از اخطار محمود احمدی نژاد به خودروسازان مبنی بر لزوم کاهش قیمت، دبیر انجمن خودروسازان پیش بینی کرد افزایش قیمت خودرو تا سال آینده ادامه خواهد يافت. هم زمان زمزمه هائی نیز در مجلس درباره حمایت از افزایش قیمت خودرو شنیده می شود. گزارش از وفا آذربهاری.