خودکشی های معروف و انگیزه آنها

16 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

می گویند آدمیزاد تنها موجودی است که خودکشی می کند. همچنین می گويند انسان جز از روی ناچاری جان خودش را نمی گیرد. ولی ناچاری برای هر کس می تواند معنای متفاوتی داشته باشد. رزیتا ایراندوست گزارشی دارد در باره بعضی از خودکشیهای معروف و انگیزه آنها.