خودکشی های علنی در ایران

04 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در روزهای اخیر خودکشی های علنی در ایران رواج یافته است. برخی کارشناسان دلیل این امر را ابراز اعتراض تلقی می کنند. شما در این مورد چه نظری دارید؟ شما آن را اقدام فردی برای پایان دادن به زندگی می دانید و یا اعتراض علنی به وضع موجود؟