خودکشی در زندان‌های ایران

03 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آیا شما روایت رسمی مقامات مبنی بر خودکشی کردن بازداشت شدگان را باور دارید؟ چه فرد یا نهادی مسئول حفظ جان افراد در زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌هاست؟