خودکشی در زندان‌های ایران

03 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما روایت رسمی مقامات مبنی بر خودکشی کردن بازداشت شدگان را باور دارید؟ چه فرد یا نهادی مسئول حفظ جان افراد در زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌هاست؟