فصل گرما و کمبود آب در استانهای مرکزی و جنوبی ایران

01 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با آغاز تابستان و فرارسیدن فصل گرما، وزارت نیروی ایران اعلام کرده که بیش از سیصد شهر با جمعیت ۳۵ میلیونی از جمله بسیاری از مناطق استانهای اصفهان، کرمان و خوزستان با تابستانی همراه با کمبود جدی آب آشامیدنی روبرو هستند.