خشونت عليه مسلمانان در بريتانيا

29 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش ها حاکی از ان است که خشونت علیه مسلمانان در بریتانیا در سال گذشته نزدیک به دوبرابر شد. مساله ای که موجب نگرانی رهبران جامعه مسلمان آن کشور شده است و برخی خواستار تغییر در سیاست های دولت شده اند.