خشونت علیه کودکان

14 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بسیاری از کودکان و نوجوانان در سراسر جهان قربانی خشونت هستند.آیا شما هرگز با کودکانی که قربانی خشونت از هر نوع بوده اند تماس داشته اید؟ به نظر شما چگونه باید با کودکان قربانی خشونت رفتار کرد؟ نقش شهروندان در مبارزه با خشونت علیه کودکان چیست؟