خشونت عليه همجنسگرايان در گرجستان

04 شهریور 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که حقوق همجنسگرایان در کشورهای غربی افزایش و گسترش می یابد این روند در روسیه در مسیر دیگری حرکت می کند. منع اخیر تبلیغ همجنسگرایی در روسیه موجب شد که غرب خواهان تحریم کالاهای روسی و محکوم خواندن رویدادهای آن کشور شود. کلیسای ارتودوکس در گرجستان، از جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی سابق، مستقیما مانع از راه پیمایی همجنسگرايان شد. اقدامی که نشان از نحوه دید این کشور به هم جنسگرایی دارد. گزارش از نازی پويا.