خشونت علیه فرزندان موسوی و کروبی

26 بهمن 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک روز بعد از بازداشت موقت و آزادی فرزندان رهبران مخالف دولت، آنها از جزییات برخورد روز دوشنبه ماموران امنیتی و قضایی گفته اند. دختران موسوی اعلام کرده اند ماموران به خشونت، آنها را برای بازجویی برده اند و هرچند قصد ادامه بازداشت آنها را داشتند اما ناگهان تصمیم شان عوض شدهو آنهارا آزاد کرده اند. فردا ۲۵ بهمن،بازداشت خانگی موسوی، کروبی و رهنوردوارد سومین سال خود می شود. گزارش آرش سیگارچی: