خشونت های اخیر در دالاس آمریکا، پیش بینی ها و شگفتی های یورو ۲۰۱۶

18 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

به نظر شما نحوه برخورد و مدیریت با خشونت های اخیر در شهر دالاس آمریکا چیست؟ جام ملتهای اروپا به پایان خود نزدیک می شود. آیا مسابقات این دوره انتظارات شما را برآورده کرد؟ پیش بینی شما چیست؟