خسارات وارده به موزه هنرهای اسلامی قاهره

07 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هياتی از اعضای يونسکو، آژانس علمی، آموزشی و فرهنگی وابسته به سازمان ملل متحد، قرار است برای ارزيابی ميزان خسارات وارده بر موزه هنرهای اسلامی قاهره به مصر سفر کند. اين موزه در مجاورت مقر نیروهای امنیتی مصر در شهر قاهره قرار دارد و در ناآرامی های چند سال گذشته خسارات زيادی ديده است. گزارش از پروانه هدايت.