خرید و فروش و مصرف ماریجوانا در کلرادو

12 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا و 20 ایالت این کشور اجازه داده می شود ماریجوانا تنها به خاطر درمان، مصرف شود. اما ایالت کلرادو نخستین ایالت آمریکاست که خرید و فروش و مصرف ماریجوانا به صورت تفریحی را نیز قانونی کرده است. فعالان موافق قانونی شدن این ماده امیدوارند سایر ایالت ها به پیروی از کلرادو مارجوانا را قانونی کنند گزارش مایک ریچمن خبرنگار صدای آمریکا حاوی جزئیات بیشتری در باره این موضوع بحث انگیز است