خرید و فروش اینترنتی در ایران

22 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیش از نیمی از جمعیت ساکن ایران به اینترنت دسترسی دارند و می توانند از خدمات این شبکه جهانی استفاده کنند.یکی از این خدمات می تواند خرید و فروش کالا و خدمات از راه اینترنت باشد.