خريد شرکت هواپيما سازی توسط گوگل

26 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شرکت گوکل، یک شرکت سازنده هواپیماهای بدون سرنشین بنام «تیتان» را خرید. شرکت هوافضای تیتان، هواپیماهای بدون سرنشینی را تولید می کند که با انرژی خورشید کار می کنند. شرکت گوگل می گوید این خرید را در راستای گسترش دسترسی مناطق دور دست به اینترنت انجام داده است.