خروج مجاهدین ازلیست گروههای تروریستی آمریکا

08 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مریم رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق از خارج شدن نام این سازمان از لیست گروههای تروریستی آمریکا استقبال کرده و آنرا تصمیمی شجاعانه دانسته است. روز جمعه هفتم مهرماه وزارت امور خارجه آمریکا، سازمان مجاهدین خلق را از لیست تروریستی خود خارج کرد. این سازمان پیشتر در اروپا هم از فهرست گروههای تروریستی خارج شده بود . گزارشی از کوروش صحتی