مردم معترض در خرمشهر چه می‌گویند؛ چرا سی سال بعد از جنگ آب آشامیدنی نداریم

08 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در ایران، خرمشھر امروز صحنه اعتراض مردم خشمگین بە بحران آب آشامیدنی بود که صادرات آب شيرين به عراق و كويت بر شدت آن افزوده است. گزارش علی جوانمردی