سرنوشت مسافران "پرواز انقلاب"

12 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عکسهایی که رسانه های حکومتی از ورود آیت الله خمینی به ایران منتشر می کنند سعی شده که همه همراهان او به چشم نیایند.تصویر لحظه ورود او به ایران حالا بیشتر دوشادوش یک خلبان فرانسوی و فرزندش احمد منتشر می شود تا کسی یادی از آن همسفران مشهور نکند.