پرتره: اسماعیل خویی، شاعر

27 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسماعیل خویی اهل خراسان است. دکترای فلسفه اش را در انگلستان گرفته است. از جوانی شعر سروده است و شعرهایش همیشه رنگ و بوی اجتماعی/سیاسی داشته است و در شعرش، چون دوست همراهش مهدی اخوان ثالث، معمولا نو و کهنه – کلاسیک و مدرن را در هم آمیخته است. ولی آن چه بیش و پیش از هر چیز شعرش را شکل داده است، نه قالب های مرسوم که "جان توفنده" ی اوست و از همین روست که به سبک های گوناگون شعر می سراید و همین است که شعرش را خواندنی می کند. او که از آغازگران کانون نویسندگان ایران بوده است و همواره در مرکز جنبش روشنفکری ایران قرار داشته است ، پس ازاعدام دوست و همسنگرش سعید سلطان پور در ابتدای انقلاب، ناچار از زندگی مخفی شد و پس از مدتی از ایران خارج و در انگلستان ساکن شد. اما تبعید ناخواسته او را از کار باز نداشت. او شاعری است پر کار و بی شک می توان او را یکی از نمادهای ادبیات ایرانی خارج کشور در سال های پس از انقلاب دانست. او که همواره خواستار آزادی بی حد و حصر بیان بوده، از نخستین کسانی بود که فتوای آیت الله خمینی در قتل سلمان رشدی را محکوم کرد و همین باعث شد که کتاب هایش از کتابخانه ها و کتابفروشی ها بر چیده شوند و انتشار آثارش در ایران برای همیشه ممنوع شود. پرتره، در سفری کوتاه که اسماعیل خویی در سال ۲۰۱۳ به واشنگتن داشت، با او گپ و گفتی صمیمانه داشته است.