حدس وگمان های مربوط به ریاست آینده مجلس خبرگان

07 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی یک هفته از مرگ رییس مجلس خبرگان ایران میگذرد ، گمانه زنی ها برای جانشینی او در این مجلس بیشتر شده است. روز گذشته احمد خاتمی عضو هیت رییسه این مجلس از عدم تمایل اکبر هاشمی رفسنجانی به این سمت صحبت کرد. ولی آقای رفسنجانی صحبت های او را تکذیب می کند.