خلبان شهبازی بازنشسته شد

03 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاپیتان هوشنگ شهبازی، خلبانی که سال پیش در چنین روزهایی هواپیمای مسافربری ایران ایر را که دچار نقص فنی شده بود، سالم به زمین نشاند، بازنشسته شده است. کاپیتان شهبازی پیش ازاین کمپینی علیه تحریمهای بین المللی هواپیماهای مسافربری ایران راه انداخته بود. گزارش از کوروش صحتی.