جلسه دیگر «خبرگان رهبری»، بدون اشاره به صلاحیت رهبر ایران

12 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شانزدهمین نشست خبرگان رهبری ایران در تهران آغاز شده است. مجلس خِـبرگان که وظیفه نظارت و انتخاب رهبر را برعهده دارد، هر سال دوبار نشستی با حضور همه اعضای خود برگزار می کند. برغم تعریف وظایف این نهاد ناظر بر رهبر، در سالهای اخیر، نشست های خِـبرگان به تمجید عملکرد رهبر جمهوری اسلامی تبدیل شده است.