خداحافظی طراح مشهور با دنیای مد پس از ۵۰ سال

03 بهمن 1398