خداحافطی بخش خصوصی ایران با قرداد دائم

30 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران کارفرمایان به سمت جذب نیرو و انعقاد ۱۰۰ درصد قراردادها به صورت موقت روی آوردند. یک کارشناس امور اقتصادی امروز در گفت و گو با صدای آمريکا به تبعات حاصل از این اقدام پرداخت. گزارش از وفا آذربهاری.