بی خبری استانداری از تبعات اقتصادی تعطیلی تهران

30 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تهران برای برگزاری اجلاس غیرمتعهدها ۵ پنج روز تعطیل است. در حالی که کارشناسان هزینه این تعطیلی را میلیاردها دلار ارزیابی می کنند معاون استانداری تهران می گوید مطالعه ای در زمینه هزینه های منفی این اقدام بر اقتصاد نشده است. گزارش از وفا آذربهاری.