خبررسانی شفاف و پیشگیری از بحران

23 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهر مهاباد هفته گذشته در اثر مرگ مهماندار یک هتل در اثر سقوط از طبقه چهارم حادثه ساز شد و شاهد ناآرامی های گسترده ای بود. در حالی که افکار عمومی مرگ این مهماندار را خودکشی برای پیشگیری از تعرض جنسی عنوان کرده و خواستار برخورد جدی است، اما مقام های محلی دلایل دیگری عنوان می کنند.