خبرنگار صدای آمریکا در پنتاگون از آخرین تحولات درباره نیروهای آمریکایی در سوریه می‌گوید

29 مهر 1398