خبرها و گزارش های انتخاباتی روز - هفتم خرداد

08 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خبرها و گزارش های انتخاباتی روز از صدای آمريکا