خبر رهایی ریحانه جباری از قصاص درست نیست

26 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل ‌مدافع ریحانه جباری، زن جوان متهم به قتل به خبرگزاری ایسنا گفته است تاریخ دقیقی برای اجرای حکم تعیین نشده وخبر رهایی موکلش از قصاص درست نیست. پیشتر برخی از رسانه های داخل ایران از احتمال اجرای حکم اعدام ریحانه جباری خبر داده بودند. گزارش از کوروش صحتی.