خبر خوب

04 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آخرین خبر خوبی که شنیده‌اید چه بوده است؟ در زندگی شما خبرهای خوب بیشتر است یا خبرهای بد؟