روز ملی خیام؛ روایت پروفسور ناصر کنعانی فیزیکدان مقیم آلمان از خیام ریاضی‌دان

29 اردیبهشت 1400