خاوری با چراغ سبز امنیتی ها و دولتی ها فرار کرد

21 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سیزدهمین جلسه دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در تهران برگزار شد. قاضی این پرونده گفت خروج محمود رضا خاوری، رییس مستعفی بانک ملی ایران، با تایید مقام های امنیتی و دولتی صورت گرفت. گزارش از آرش سیگارچی.