خاتمی: انتخابات آزاد؛ نه انتخابات مهندسی شده

01 بهمن 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با اینکه رهبر جمهوری اسلامی و حامیان اش هرگونه بحث درباره انتخابات آزاد را همسویی با دشمن عنوان کرده اند، محمد خاتمی رییس جمهوری سابق ایران درتازه ترین اظهارنظر می گوید انتخاباتی آزاد است که مهندسی نشود. اشاره او به دستکاری نتایج بخصوص در انتخابات سال ۸۸ است. گزارش از آرش سیگارچی.