ماموران امنیتی مانع حضور محمد خاتمی در مراسم عروسی دختر میرحسین موسوی شدند

15 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دادستانی تهران مانع حضور محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران در مراسم عروسی دختر میر حسین موسوی و زهرا رهنورد شد.