ماموران امنیتی مانع حضور محمد خاتمی در مراسم عروسی دختر میرحسین موسوی شدند

15 اسفند 1394