خانوادۀ محمد مرسی عليه ارتش مصر اعلام جرم می کند

31 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خانوادۀ محمد مرسی، رئيس جمهوری برکنار شده مصر، اعلام کرد بزدوی در مراجع بين المللی و داخلی عليه ارتش به اتهام ربودن آقای مرسی اعلام جرم خواهد کرد. محمد مرسی از زمان برکناری توسط ارتش دربازداشت نیروهای مسلح مصر به سر می برد وهمزمان باتلاش دولت موقت درعادی سازی اوضاع کشور ... هيات کارشناسان حقوقی مصر کار بازنويسی قانون اساسی کشور را آغاز کرده است. گزارش از پروانه هدايت.