خانه‌های مسکن مهر

29 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تخریب بخشی از خانه‌های مسکن مهر در زلزله اخیر کرمانشاه به مجادله میان مقامات ارشد جمهوری اسلامی دامن زده است. حالا کیفیت و امنیت مسکن مهر که قرار بود رویای خانه‌دار شدن شهروندان ایرانی را تحقق ببخشد زیر سوال رفته است. نظر شما درباره مسکن مهر چیست؟