خانه هنر و ادبيات گوتنبرگ و اهميت فرهنگي- ادبي شهري در لهستان

23 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هديه ناخواسته استالين به مردم لهستان، گفتگو با ناصر زراعتی مدير و موسس خانه هنر و ادبيات گوتنبرگ و آشنايی با يكی از پايتختهای فرهنگی اروپا