خانه آزادی : ایران در میان کشورهای غیر آزاد جهان

27 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در گزارش سال 2013 خانه آزادی ، ایران بار دیگر بعنوان یکی از غیرآزاد ترین کشورهای جهان شناخته شده است. برای چندمین سال پیاپی ایران در فهرست کشورهای غیر آزاد این سازمان مدافع آزادی قرار گرفته است. پروانه وحید منش عضو خانه آزادی در گفتگو با صدای آمریکا در مورد گزارش اخیر این سازمان توضیح می دهد. گزارش از کوروش صحتی.