خامنه ای: مذاکرات نشان داد آمریکا دشمن مردم ایران است

19 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایندگان ایران وشش قدرت جهان، هفت هفته پس از امضای یک موافقتنامه ِ تاریخی اتمی امیدوارند در این هفته بر سر اجرای آن نیز به توافق برسند. درهمین حال آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درایران این مذاکرات را موید دشمنی آمریکا با مردم ایران توصیف کرده است. گزارش از کوروش صحتی.