رهبران ایران از حقوق های چند میلیونی انتقاد کردند

16 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حقوقهای نامتعارف شماری از مدیران دولتی در ایران روز چهارشنبه دراظهارات رهبر جمهوری اسلامی و رییس جمهوری کشور بازتاب داشت. آیت الله علی خامنه ای و حسن روحانی می گویند این مساله را بطور جدی پیگیری خواهند کرد. گزارش کوروش صحتی