تایید مشروط برجام از سوی رهبر ایران: "تحریم جدید علیه حقوق بشر و تروریسم تصویب نشود"

29 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری این کشور با تایید برجام خواستار رعایت نه مورد در اجرای برجام شد.