زلمای خلیلزاد در کتاب "سفیر" از همکاری ایران و آمریکا علیه صدام می گوید

02 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

زلمای خلیلزاد، سفیر پیشین آمریکا در افغانستان و عراق به تازگی کتابی منتشر کرده و در آن از دیدارهایش با مقام های دولتی ایران در زمان ریاست جمهوری جورج بوش گفته است. گزارش نگار محمدی