خالد مشعل از بهبود رابطه حماس با عربستان خبر داد

25 اوت 2015