ادامه تلاش‌های بین‌المللی برای لغو حکم زندان فیلم‌ساز کرد ایرانی

05 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تلاش های بین اللملی جهت لغو حکم صادره برای کیوان کریمی فیلم‌ساز کرد ایرانی که از سوی قاضی مقیسه رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به شش سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شده است، همچنان ادامه دارد.گزارش شپول عباسی