کارگردان فیلمهای " مرز شکسته" و " طبل" در زندان اوین

05 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

روز چهارشنبه، سوم آذر کیوان کریمی، فیلمساز که طی یک تماس تلفنی برای ارائه پاره ای توضیحات به دایره اجرای احکام شعبه یک دادسرای مقدس واقع در زندان اوین تهران احضار شده بود از آنجا بازداشت و برای اجرای حکم ۱ سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق به زندان اوین منتقل شد.