یکسال دیپلماسی آقای کری

16 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از سفر هئیت اقتصادی فرانسه به ایران انتقاد کرده است. آقای کری به همتای فرانسوی اش، لوران فابیو، گفت سفر هئیت به تهران این شبهه را بوجود میآورد که میتوان با ایران مانند سابق رابطه اقتصادی داشت. آقای کری یادآور شد که کاهش تحریمها، موقت، محدود و هدفمند بوده،/ و هنوز روابط تجاری با ایران ریسک تحریم را بهمراه دارد. آقای کری، یکسال است که تصدی وزارت امور خارجه آمریکا را بر عهده دارد و توافق اولیه ژنو با ایران یکی از دستآوردهای او محسوب میشود. گیتا آرین نگاهی دارد به یکسال دیپلماسی آقای کری.