گفتگوی دوستانه در خیابانهای ژنو ، ظریف و کری

24 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صبح امروز در راستای گفتگوهای ایران و گروه ۱ +۵ گفتگوی دوجانبه ای بطور مستقیم بین وزرای خارجه ایران و آمریکا برگزار شد در حاشیه این گفتگو ظریف و کری دقایقی را دوستانه در خیابانهای ژنو قدم زدند.