سخنرانی جان کری در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد

28 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ارسال کمک به عراق که در مقر این سازمان در نیویورک در حال برگزاری است گفت که حضور کشورهای بسیاری در این جلسه نشانه لزوم اتحاد همه برای حمایت از دولت جدید عراق است.