جان کری:شرکت کشورهای عرب در ائتلاف بین المللی حیاتیست

20 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جان کری ۵ شنبه در جدهء عربستان سعودی با گروه کثیری از همتایان خود از کشورهای عرب حوزهء خلیج فارس و فرای آن به گفتگو نشست. او گفته است شرکت کشورهای عرب در ائتلاف حیاتیست. در میان همه کشورهای عرب پیوستن این کشور به ائتلاف بین المللی کلیدیست