جان کری بدون اطلاع قبلی وارد سودان جنوبی شد

12 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر امور خارجه آمریکا مأموریت صلح دیگری را بر عهده گرفت. روزجمعه جان کری بدون اطلاع قبلی وارد سودان جنوبی شد. سودان جنوبی جدیدترین کشور جهان است.اما فقط پس از 3 سال درگیری ها کشور و منطقه را به خطر انداخته است.