بازتاب سفر جان کری به کشورهای آسیای میانه در رسانه‌های آمریکایی

11 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به ۵ کشورآسیای میانه در رسانه‌های آمریکایی بازتاب گسترده‌ای داشته و روزنامه‌ها این سفر را به نوعی مقابله واشنگتن با نفوذ فزاینده مسکو در این جمهوری‌های پیشین شوروی می‌دانند.